Θεματική ενότητα : Τεχνολογία και Καινοτομία

Ασύρματο δίκτυο σε σχολεία, πλατείες, δημόσια κτίρια και τουριστικούς χώρους με στόχο ολόκληρος ο Δήμος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε Δημοτικό Wi-Fi δ..

περισσότερα..

Δημιουργία μητρώου Κεφαλονιτών επιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Το μητρώο θα συντηρείται και θα ενημερώνεται από τον Δήμο Αργοστολίου και σκοπός είναι η δικτύωση όλων των Κεφαλλήνων επιστημόνων ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου με προτάσεις, την μεγάλη επιστημονική τους επάρκεια και τις καινοτόμες ιδέες..

περισσότερα..

Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για μετατροπή ολόκληρου του Δήμου αλλά και της πόλης του Αργοστολίου σε έναν «Έξυπνο Δήμο/Πόλη» (Smart city). Έξυπνος φωτισμός, έξυπνες συγκοινωνίες, έξυπνη στάθμευση, σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες, μηχανοργάνωση π..

περισσότερα..

Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου καταγραφής και ανάλυσης όλων των διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου. Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (big data) και η ανάλυσή τους οδηγεί σε συμπεράσματα που αποτελούν τη βάση για τεκμηριωμένες αποφάσεις και δράσεις. Περιοδική συλλογή και στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων του Δήμου και της λειτουργίας του. Δημοσιοποίηση στο website του Δήμου. ..

περισσότερα..

Αναβάθμιση του Website του Δήμου τόσο σε λειτουργικότητα όσο και σε περιεχόμενο ώστε να αποτελεί τον καθρέφτη των δραστηριοτήτων του Δήμου και βασικό στοιχείο διαφάνειας στη λειτουργί..

περισσότερα..

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας άμεσης και πολυκαναλικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου – Δημοτών, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη εξ’ αποστάσεως, τη μείωση των χρόνων απόκρισης των υπηρεσιών και την πλήρη εποπτεία της λειτουργίας του Δήμου. Σχεδιασμός, υλοποίηση και δωρεάν διανομή ειδικής εφαρμογής του Δήμου για smartphone με τη χρήση της οποίας θα μπορεί να ..

περισσότερα..

Αναλυτική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων σε ειδική Βάση Δεδομένων, προσβάσιμη από όλους τους πολίτες μέσω Διαδι..

περισσότερα..

Σχεδιασμός και υλοποίηση ανοικτής πλατφόρμας διαβούλευσης στα πρότυπα του opengov, μέσω της οποίας θα τίθενται σε διαβούλευση προτεινόμενα από τη Δημοτική αρχή έργα και προτάσεις πριν οριστικοποιηθούν και ψηφιστούν στο Δημοτικό Συμβ..

περισσότερα..