Θεματική ενότητα : Τουρισμός

Δημιουργία ολοκληρωμένου πλάνου τουριστικής ανάπτυξης της Κεφαλονιάς για τα επόμενα 20 χρόνια. Προσδιορισμός των αναγκών και των αναγκαίων τουριστικών υποδομών. Το πλάνο αυτό θα λειτουργήσει ως εργαλείο τουριστικών επενδύσεων αλλά και ως βάση για την τουριστική πολιτική του Δήμου. Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ισορροπία με την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. ..

περισσότερα..

Ανάδειξη ορεινών χωριών (πχ Διλινάτα, Βαλσαμάτα, παλιά φάρσα κλπ) σε τουριστικούς ορεινούς προορισμούς με την εφαρμογή αρχιτεκτονικών στοιχείων που δημιουργούν μια παραδοσιακή αισθητική και αξιοποίηση εξειδικευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων (π.χ..

περισσότερα..

Συνεργασία με τους άλλους Δήμους του νησιού για την συνολική προβολή του brand «Κεφαλονιά» και όχι πολυδιάσπαση και αποσπασματική προβολή του κάθε ..

περισσότερα..

Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Marketing Προορισμού (DMO) για την συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στα πρότυπα όλων των σημαντικών Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προορ..

περισσότερα..