Θεματική ενότητα : Υγεία

Διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας με τις δομές πρόνοιας του Δήμου. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας κατ’ ..

περισσότερα..

Συνεργασία με συλλόγους ιατρών και νοσηλευτών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους στην Κεφαλονιά. Διερεύνηση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για αυτές τις αν..

περισσότερα..

Προμήθεια και λειτουργία δημοτικών ασθενοφόρων με έδρα τη Σκάλα και τη Λειβαθώ, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των χωριών των Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων και Λειβ..

περισσότερα..

Διερεύνηση της προμήθειας και λειτουργίας μεταφορικού μέσου (ελικοπτέρου ή μικρού αεροπλάνου) για την έκτακτη διακομιδή ασθενών εκτός Κεφαλονιάς (νοσοκομεία Πάτρας, Αθήνας) ή την μεταφορά έκτακτων περιστατικών από μέρη του νησιού που είναι μακριά από το Αργοστόλι (π.χ. Φισκάρδο). Με την δημιουργία των υδατοδρομίων, μια πιθανή λύση θα ήταν και υδροπλάνο. Το θέμα πρέπει να διερευνηθεί ..

περισσότερα..

Ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους φορείς του νοσοκομείου να προτείνουν στην πολιτεία κατάλληλους για τη θέση του διοικητή του νοσοκο..

περισσότερα..

Αναβάθμιση και θεσμοθέτηση της σχέσης του Δήμου με τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα αποτελεί τον σύμβουλο του Δήμου σε θέματα υγείας και βασικό συνεργάτη στην διεκδίκηση όλων των δίκαιων αιτημάτων των γιατρών και των πολιτών σε θέματα υ..

περισσότερα..

Κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, του Υγειονομικού Χάρτη της Κεφαλονιάς, με ίδρυση Δημοτικών Ιατρείων ή ΚΕΠ Υγείας όπου κρίνεται απαρα..

περισσότερα..

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη με κάθε τρόπο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Το Νοσοκομείο μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά ο Δήμος θα αγωνιστεί για την άψογη λειτουργία και αναβάθμισή του με κάθε ..

περισσότερα..

Δημιουργία προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. Σε τακτά διαστήματα και σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους ανα κοινότητα, ενημερώσεις ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού (και όχι μόνο) για θέματα υγείας (κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, την καύση πλαστικών, την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία), δωρεάν έλεγχοι (ψηλάφηση μαστού, τεστ ΠΑΠ, έλεγχος δέρματο..

περισσότερα..